Motivering geen contracten met Zorgverzekeraars

Onze praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Onze declaratie (tarieven) kunt U zelf bij Uw verzekeraar indienen.

Binnen dertig dagen na declaratiedatum dient U te betalen, conform de betalingsvoorwaarden als gedeponeerd door de Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten bij Arr. Rb Utrecht onder nummer 321/92 dd 24 november 1992.
Mocht U binnen dertig dagen niet hebben betaald, dan krijgt U te maken met een verhoging van € 6.81 (vanwege extra te maken aanmanings kosten). De declaratie mag tevens verhoogd worden met de wettelijke rente.

Motivering geen contract met zorgverzekeraars.

In het verleden waren er twee soorten verzekeraars, particuliere en ziekenfondsverzekeraars.

Ziekenfonds verzekeraars waren bij wet verplicht te zorgen dat de gezondheidszorg, zoals fysiotherapie, in hun gebied geregeld was. Vandaar dat zij zorgverle(e)n(st)ers contracteerden.

De verplichting zorg te dragen voor fysiotherapie is, op patiënten met chronische aandoeningen na, uit de wet gehaald. Ziekenfondsverzekeraars hebben fysiotherapie in hun aanvullende verzekering opgenomen.

Voor de zorgverlener ontstond wel een verschil, met name administratief. Voor particulier verzekerden was de declaratie gelijk gebleven, maar ziekenfondsverzekeraars eisten meer: het aanvragen van een machtiging om te mogen behandelen, iedere ziekenfondsverzekeraar heeft zijn eigen formulier, eigen coderingen en het moeten declareren per diskette.
De eisen houden niet op. De administratie is al behoorlijk toegenomen en per 1 januari a.s. wordt dat waarschijnlijk verdrievoudigd. Veel tijd en kosten, die de zorgverlener niet terug krijgt en steeds meer verplichtingen.

De kwaliteit van fysiotherapie wordt gewaarborgd door het onafhankelijke BeleidsOrgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK) en staat helemaal los van zorgverzekeraars. Deze praktijk voor fysiotherapie voldoet aan de kwaliteitseisen gesteld door het BOCK en is in het kwaliteitsregister fysiotherapie opgenomen.

Om administratieve redenen en om “scheefgroei van behandeltarieven” (oftewel, voor dezelfde behandeling meerdere tarieven te moeten hanteren) te voorkomen heb ik voor 2006 besloten geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. U krijgt zelf de declaratie van de praktijk.

Op dit moment zijn er twee soorten polissen, de natura – en de restitutie polis. Dat maakt uit of Uw zorgverzekeraar U iets vergoedt. Sommige zorgverzekeraars hanteren de natura polisvoorwaarden strikt, zodat U niets vergoed krijgt. Sommigen vergoeden U iets, zoals afgelopen jaar (2005).
Alleen als u zich verzekerd heeft volgens de restitutie polisvoorwaarden, krijgt U van Uw zorgverzekeraar dat bedrag terug dat de zorgverzekeraar met U is overeen gekomen. Dat bedrag kan minder zijn dan U de zorgverle(e)n(st)er zal moeten vergoeden. Dan zult U het verschil zelf moeten vergoeden. U kunt wel naar iedere zorgverle(e)n(st)er toe!

Hopende U voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,
met vriendelijke groet,

Kok van Dorssen.