Info praktijk

Op 1 januari 1991 is onze Praktijk voor Fysiotherapie Nootdorp op het huidige adres, Walstro 17 te Nootdorp, gestart.

Middels het kwaliteitsregister Fysiotherapie blijkt kwaliteit in onze praktijk gewaarborgd, zoals het volgen van verplichte (na)scholing(en).

Onze praktijk is direct toegankelijk geworden, dat wil zeggen dat onze praktijk geen verwijzing meer nodig heeft van een arts.

Onze praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten (motivering). Onze declaratie (tarieven) kunt U zelf bij Uw verzekeraar indienen.

BIG Kok van Dorssen 39001534404.

Binnen dertig dagen na declaratiedatum dient U te betalen, conform de betalingsvoorwaarden als gedeponeerd door de Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten bij Arr. Rb Utrecht onder nummer 321/92 dd 24 november 1992.
Mocht U binnen dertig dagen niet hebben betaald, dan krijgt U te maken met een verhoging van € 6.81 (vanwege extra te maken aanmanings kosten). De declaratie mag tevens verhoogd worden met de wettelijke rente.